Kristen Alkitabiah

Website Kristen: Artikel Kristen, Berita Kristen dan Belajar Alkitab

DevotionalDoa

15 Doa Dengan Kuasa Tuhan

doaBy Ps. Dr. John Piper.

Saya menyukai kekuatan dan juga kata “perkasa”, seperti wanita yang hebat dan juga laki-laki yang hebat di dalam Tuhan.  Saya juga menyukai perkataan yang terdapat di dalam: Kisah Rasul 7: 22, Musa berkuasa dalam perkataannya dan perbuatannya (Kisah Rasul 18:24), dan Apolos. yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci.

Saya juga menyukai kata-kata Rasul Paulus ketika berkata: “bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat”( 1 Kor. 16:13); “hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya” (Ef. 6:10); “jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus” (2 Tim. 2:1)

Akan tetapi jangan sampai salah, pengejaran atas kekuatan ini bukanlah untuk mendapatkan kekuasaan manusia dan bukan untuk mencari kebanggaan diri sendiri. Ini adalah jalan yang harus dilewati karena peperangan tiada henti terhadap diri sendiri (sebagai pengudusan). kekuatan terbesar di dunia di antara manusia adalah kekuatan untuk tidak melakukan dosa, kekuatan kesucian dan kasih.

Jadi, jikalau anda sudah siap untuk itu, maukah anda bergabung bersama saya di dalam 15 doa yang mungkin menjadikan anda kuat di dalam Tuhan?      

1. Tuhan, jadikan saya kuat dalam hikmat agar saya tahu hal terbesar di dalam Kerajaan surga adalah menjadi seperti seorang anak kecil ( Mat. 18:4 ).

2. Tuhan jadikan saya kuat di dalam peperangan rohani supaya saya dapat mengalahkan setiap impuls di dalam jiwaku yang ingin menghancurkan kedamaian (Ibr. 12:14, Roma 14:19, Mat. 5:9 ).

3. Tuhan jadikan saya kuat di dalam kesusahan atau kesulitan di dalam melawan kepahitan agar kelembutan hati tidak dihancurkan oleh kekecewaan ( Hosea 11:8 , Efesus 4:32, 1Petrus 3:8 )

4. Tuhan jadikan saya kuat, stabil dan tidak berubah di dalam iman saya kepada Kristus, agar dapat membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan dapat membawa mereka pada keselamatan (1 Kor. 9:22).

5. Tuhan buatlah batang pohon dan ranting saya untuk terus kuat dan tahan terhadap angin dan kemarau agar saya tidak pernah berhenti untuk menghasilkan buah dari kelemahlembutan (Gal. 5:23, Yak. 3:17, 1 Pet. 3:4).

6. Tuhan jadikan saya kuat di dalam ketajaman. Cerdik seperti ular tulus seperti Merpati (Mat 10:16).

7. Tuhan jadikan saya tetap teguh dalam kepedihan, ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap saya, yang mungkin saya rasakan, agar dapat menunjukkan keajaiban dari kasih karunia (Luk.10:23, Luk. 15:20, Ibr. 10:34, 1Pet 3:8).

8. Tuhan jadikan saya kuat, pantang menyerah melawan bujukan-bujukan oleh kepentingan diri sendiri yang timbul dalam hati saya (2 Kor. 6:6, Gal. 5:22, Efes 4:32, Kol. 3:12).

9. Tuhan jadikan saya kuat untuk tidak mendengarkan bujukan-bujukan untuk mengasihani diri sendiri dan isilah pikiran saya untuk melawan kejahatan dengan kebaikan ( Roma 12:17, 1 Tes. 5:15, 1 Pet. 3:9).

10. Tuhan berikan saya kekuatan dengan keberanian untuk mematahkan tangan saya apabila ada harta yang saya dapatkan dengan cara yang berdosa agar aku belajar bersyukur atas apa yang saya miliki ( Fil 4:11, 1 Tim 6:8, Ibr. 13:5)

11. Tuhan jadikan saya kuat dengan pikiran-pikiran mulia atas anak, istri dan Rajaku agar mataku terlindungi kalau-kalau saya mengkhianati kepercayaan mereka dan kehilangan kemurnian untuk melihat Tuhanku ( Mat. 5:8).

12. Tuhan jadikan saya kuat untuk melawan kekuatan pembenaran diri sendiri dan jadikan saya untuk tidak pernah kehilangan kerendahan hati untuk menyesali dan menangisi setiap dosa saya (Yak. 4:9 & 5:16).

13. Tuhan jadikan saya kuat dalam melawan serangan dari kesibukan yang berlebihan yang tidak pernah berhenti agar aku dapat terus menikmati kehadiran-Mu yang indah ( Maz. 23:2, Yes. 46:10, Luk. 10:42).

14. Tuhan jadikan saya kuat melawan arus bawah yang mematikan dari kepercayaan pada diri sendiri dan buatlah agar saya tidak pernah malu untuk percaya pada tangan kuasa-Mu, seperti anak kepada bapanya, di dalam setiap cobaan ( Maz. 37:3, Maz. 5, Pengkh 3:5, Ga.l 2:20).

15. Tuhan jadikan saya kuat di dalam melihat dan kuat dalam menikmati setiap janji-Mu dari anugerah yang MahaKuasa dan di dalam setiap penderitaan aku tidak pernah berhenti memuji-Mu (Mat. 5:11-12, Kisah 16:25, 2.Kor. 6:10, 1 Pet. 4:13).

           

John Piper (@JohnPiper) is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. He is author of more than 50 books. www.desiringgod.org.

Diterjemahkan oleh Petty Pardede

Alki Tombuku

Gembala Sidang di GBIA Komunitas Depok, dosen, dan mengajar etika Kristen, penginjilan dan homiletika di Graphe International Teological Seminary.