Tag Archives: Nubuatan

Alkitab, Firman Yang Sempurna

menafsir-alkitab

8  Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; pengetahuan akan lenyap. 9  Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 10  Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11  Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12  Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat

Nubuat Digenapi Secara Akurat

nubuat

Yesaya yang hidup abad kedelapan SM (740-700 SM) menubuatkan bahwa kota Babel akan binasa (Yesaya 13: 19) untuk selama-lamanya (Yesaya 14: 22-23), dibinasa oleh pasukan penyerbu yang akan mengeringkan sungai yang dipimpin raja yang bernama Koresh (Yesaya 44: 27-45: 2). Dua ratus tahun sesudah nubuat nabi Yesaya itu, tanggal 5/6 Oktober 539 SM pasukan Persia yang dipimpin Koresh dengan sigap memindahkan aliran air sungai yang melintasi kota Babel sehingga menjadi dangkal dengan demikian pasukan Persia dapat berjalan didasar sungai untuk