Tag Archives: Kotbah Kristen

Ambillah Keputusan Yang Tepat Dalam Hidup Ini

keputusan

“Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.” (Yosua 24:15) Allah menciptakan manusia yang memiliki kehendak bebas, dan sebagai konsekuensinya maka manusia memiliki pilihan dalam hidupnya; apakah mereka mau beribadah kepada Allah yang benar atau beribadah kepada allah-allah buatan manusia? Kata