Tag Archives: Kesaksian Iman

Iman Bukan Selembar Kartu Truf

Dalam Ibrani 11:33-34, kita membaca tentang orang-orang beriman yang sanggup mengatupkan mulut singa, memadamkan api dan diluputkan dari maut. Akan tetapi, Kita juga membaca mengenai anak-anak Tuhan yang digergaji, dibelenggu, didera, dipenjarakan, dibunuh dengan pedang, menderita kelaparan dan dibakar hidup-hidup (ayat 36-38). Mereka semua adalah pahlawan-pahlawan iman. Sejarah Kristen mencatat ada banyak anak-anak Tuhan yang selamat dari usaha pembunuhan, disembuhkan dari penyakit, diluputkan dari kecelakandan keluar dari malapetaka dunia dalam keadaan hidup-hidup. Namun, sejarah Kristen juga mencatat ada ribuan anak-anak