Tag Archives: Born Again

Dilahirkan Kembali

Yohanes 3:3-5 “Yesus menjawab, kata-Nya: ‘Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah.’ Kata Nikodemus kepada-Nya: ‘Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?’ Jawab Yesus: ‘Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.’” Orang Kristen pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah “Dilahirkan kembali” atau yang sering juga disebut